Kulttuurirahaston projekti 2008-2009:
Kerätyn perinteen tallentaminen pienoiskuunnelmiksi

Tiedote 10.3.2008: Tarinat talteen ja elämään tallenteissa

Loimaan seudulla käynnistyy kevään aikana Varsinais-Suomen Kulttuurirahaston maakunnallinen kulttuuriprojekti, jossa tallennetaan alueen tarinoita ja kertomusperinnettä muokattavaksi eteenpäin pienoiskuunnelmiksi tai tietotallenteiksi – ihmisten tietoon ja kaiken kansan kuultaviksi. Projektia toteuttaa Suomen kuunnelmayhdistys yhteistyössä paikallisten toimijoiden kuten Suomen maatalousmuseo Saran, Turun Ammattikorkeakoulun Loimaan yksikön ja Loimaan Ammatti- ja aikuisopiston sekä lukuisten yhdistysten ja harrastusryhmien kanssa.

Loimaan seutukunnalla on jo muutaman vuoden ajan virinnyt vahva kiinnostus kuunnelmiin ja niiden tekemiseen. Kahdesti on toteutettu kuunnelmien käsikirjoituskilpailu yhdessä Yleisradion kanssa ja kuunnelmia on myös toteutettu cd-tallenteiksi. Toisaalta seutukunnalla on kerätty maaseudun tarinoita ja muistoja talteen monien kotiseutu- ja asukasyhdistysten sekä Suomen Maatalousmuseo Saran toimesta.

Projektin materiaaliksi pyritään saamaan jo tallennettuja, mutta myös uusia tarinoita. Parhaimmista ja mielenkiintoisimmista tarinoista tuotetaan pienoiskuunnelmia ja tietotallenteita. Tallenteille uskotaan löytyvän käyttöä mm. museoiden näyttelyitä täydentävänä materiaalina ja vaikkapa perinnetapahtumissa. Myös koulujen opetukseen ne soveltunevat erinomaisesti.

Projektissa syntyviä tallenteita on mahdollista käyttää maaseudun elämää kuvaavina äänitteinä koko Suomessa, ei yksin Loimaan seutukunnalla.

Tarinoiden kerääminen ja läpikäyminen, käsikirjoitusten tekeminen, tallenteiden ohjaaminen, näytteleminen sekä äänittäminen tullaan tekemään ammattilaisten, vapaaehtoisten ja opiskelijoiden voimin.

Kokoontuminen (Muistio 24.4.2008)

Kutsua oli paikalle saapuen noudattanut 21 henkilöä
eri puolilta Loimaan seutukuntaa.

Erilaisista tallennettavien tarinoiden aiheista keskusteltiin ja valittiin kolme mielenkiintoisinta aihetta: Veijaritarinat, Kummitustarinat sekä Rikos ja rangaistus.

Toteutettavien kuunnelmien määrä tulee selviämään kapasiteetin mukaan.

Perinteen kerääjiksi ilmoittautui kuusi henkilöä.

Lukijat – dramatisointi:
Pirkko Jaakola, Maire Soiluva, Raija Kouri, Sirkka Lindell.

Lukijat:
Marjatta Laurila, Jouko Pukki.

Teatteritoteutus:
Hannele ja Lasse Litjo, Niko Juvakka, Juha Kaarsalo.

Toteutus

Saadusta materiaalista valittiin parhaiten kuunnelmiksi sopivat
tekstit.

Toteutuksessa haluttiin saada mahdollisimman hyviä ja kiinnostavia kuunnelmia, joten toteutukseen tarvittiin alan ammattilaisia opettajiksi ja työn vetäjiksi. Turun ammattikorkeakoulun Loimaan yksikön kanssa käydyissä neuvotteluissa sovittiin toteutus tehtävän ammattikorkeakoulun koulutuksellisena hanketyönä. Suomen kuunnelmayhdistys osallistuu hankkeen rahoitukseen.

Kuunnelmien toteutuksen koulutus tapahtuu Turun ammattikorkeakoulun Loimaan yksikössä.

Koulutus

Kuunnelmien dramatisointiosuus alkoi 29.10.2008, opettajina kirjailija Pirkko Jaakola ja Maire Soiluva. Tekstin ja äänen muokkaaminen kuunnelmaksi alkoi 10.12., opettajana ohjaaja ja näyttelijä Helena Ryti. Kuunnelmien käsikirjoitusten esittelykerta oli 17.12., joka oli samalla näyttelijäntyön ensimmäinen tapaamiskerta. Seuraava tapaaminen oli 21.1.2009.

Äänittämisen ja jälkikäsittelyn kouluttajina olivat digitaalisen äänenkäsittelyn opettaja Reni Vihava ja taiteilija Juha Kaarsalo. Tekeillä olevien kuunnelmien teknistä tallennusta käsiteltiin helmi-maaliskuussa.

Työvaiheita olivat näyttelijöiden etsiminen/kouluttaminen, kuunnelmien äänimaailman suunnittelu ja toteutus, kuunnelmien äänittäminen ja jälkityöstö.

Asetettu tavoite saavutettiin ja ilahduttavan innostuneisuuden ja ryhmähengen voimalla saatiin kevään aikana kuunnelmien äänitykset valmiiksi. Jopa satoja ääniraitoja käsittänyt materiaali miksattiin kesällä masterointikuntoon. Seuraavat työvaiheet ovat äänitteen julkaisu ja jakelu. Valmiit CD-levyt toimitetaan varsinaissuomalaisiin kirjastoihin, joista niitä on mahdollista lainata muualle maahan kaukolainauksella.